Còpia de gràfics des de la Galeria

Si arrossegueu un gràfic de la galeria a un document de text, full de càlcul o presentació, el gràfic s'inserirà allà.

Si deixeu anar el gràfic directament en un objecte de dibuix, tingueu en compte el següent:

Ens cal la vostra ajuda!