Còpia d'objectes de dibuix a altres documents

Al LibreOffice es poden copiar objectes de dibuix entre documents de text, de full de càlcul i presentacions.

  1. Seleccioneu l'objecte o els objectes de dibuix.

  2. Copieu l'objecte de dibuix al porta-retalls, per exemple, amb la combinació de tecles +C.

  3. Aneu a l'altre document i col·loqueu el cursor on s'ha d'inserir l'objecte de dibuix.

  4. Inseriu l'objecte de dibuix, per exemple, amb +V.

Inserció en un document de text

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Inserció en un full de càlcul

Un objecte de dibuix inserit s'ancora a la cel·la actual. Podeu canviar l'àncora entre la cel·la i la pàgina seleccionant l'objecte i fent clic a la icona Canvia l'àncora Icona.

Ens cal la vostra ajuda!