Obertura i desament de fitxers a servidors remots

Guia d'usuari del servei de fitxers remots

El LibreOffice és capaç d'obrir i desar fitxers emmagatzemats a servidors remots. L'ús de servidors remots us permet treballar amb els documents utilitzant diferents ordinadors. Per exemple, podeu treballar en un document a l'oficina durant el dia i obrir-lo a casa per a fer-li canvis d'última hora. A més, el servidor remot protegeix els fitxers en cas que us robin l'ordinador o el disc dur falli. Alguns servidors també permeten pujar i baixar fitxers, el que permet controlar-ne la utilització i l'accés.

LibreOffice supports many document servers that use well known network protocols such as FTP, WebDAV, Windows share, and SSH. It also supports popular services like Google Drive as well as commercial and open source servers that implement the OASIS CMIS standard.

Abans de treballar amb un servei de fitxers remots, heu de configurar una connexió de fitxers remots.

Per a obrir un fitxer provinent d'un servei de fitxers remots

  1. Realitzeu una de les accions següents:

Apareix el diàleg Fitxers remots.

  1. Seleccioneu el fitxer i feu clic a Obre o premeu Retorn.

The Remote Files dialog which then appears has many parts. The upper list box contains the list of remote servers you have previously defined. The line below the list box shows the path to access the folder. On the left is the folder structure of the user space in the server. The main pane displays the files in the remote folder.

Checking out and checking in files

The Check Out and Check In actions control updates to the document and prevent unwanted overwrites in a CMIS remote service.

Checking out a document locks it, preventing other users from writing changes to it. Only one user can have a particular document checked out (locked) at any time. Checking in a document or canceling the checkout unlocks the document.

note

There are no checkin/checkout controls for remote files in Windows Shares, WebDAV, FTP and SSH services.


When a file is open from a CMIS remote file service, LibreOffice displays a Check Out button on the top message area. Click the Check Out button to lock the file in the server to prevent edition by another user. Alternatively choose File - Check Out.

LibreOffice creates a working copy of the file in the server (and inserts the string (Working Copy) in the file name) when a file is checked out. Every edition and save operation is done in the working copy. You can save your file as many times you want. When you finished your changes, check in the file.

To check in the file, choose File - Check In. A dialog opens to insert comments about the last edition. These comments are recorded in the CMIS server for version control. The working copy replaces the existing file and its version number is updated.

To cancel a checkout, choose File - Cancel Checkout. A warning message will inform that the latest edition will be discarded. If confirmed, no version updates occurs.

warning

Remember to check in the file when finishing using it. Not doing so will lock the file and no other user will be allowed to modify it.


Per a desar un fitxer a un servidor remot

  1. Realitzeu una de les accions següents:

The Remote files dialog appears. Select the remote file server.

  1. En el quadre de llista Filtre, seleccioneu el format que desitgeu.

  2. Enter a name in the File name box and click Save.

  3. When you finish working with the file, check it in. To do so, choose File - Check In.

Propietats dels fitxers emmagatzemats a servidors CMIS

Els fitxers que es desen a servidors CMIS inclouen propietats i metadades que no estan disponibles als emmagatzemaments locals. Aquestes metadades són importants per al control i la depuració de les connexions CMIS i les implementacions dels servidors. Tots els paràmetres mostrats són de només lectura.

Choose File - Properties, CMIS tab.

Ens cal la vostra ajuda!