Establiment d'una connexió a un servei de fitxers remots

Per a accedir a aquesta ordre...

Per a activar una connexió de servidor remot, seguiu un dels procediments següents:

  • Click on the Remote Files button in the Start Center.

  • Trieu Fitxer ▸ Obre en remot

  • Trieu Fitxer ▸ Desa en remot

Then press Add Service button in the dialog to open the File Services dialog.


Connexió a un servidor WebDAV

Al diàleg Serveis de fitxers, configureu:

note

Note: the root of the file service is provided by the file service administrator and may consists of scripts files, parameters and paths.


Once the connection is defined, click OK to connect. The dialog will dim until the connection is established with the server. A dialog asking for the user name and the password may pop up to let you log in the server. Proceed entering the right user name and password.

Connexió a servidors FTP i SSH

Al diàleg Serveis de fitxers, configureu:

Once the connection is defined, click OK to connect. The dialog will dim until the connection is established with the server.

Connexió a un recurs compartit del Windows

Al diàleg Serveis de fitxers, configureu:

Once the connection is defined, click OK to connect. The dialog will dim until the connection is established with the server.

Connexió al Google Drive

Al diàleg Serveis de fitxers, configureu:

Once the connection is defined, click OK to connect. The dialog will dim until the connection is established with the server.

Connexió a un servidor CMIS

Al diàleg Serveis de fitxers, configureu:

Ens cal la vostra ajuda!