Classificació dels documents

La classificació i seguretat dels documents és un afer important per a les empreses i governs.

La informació s'intercanvia entre usuaris i organitzacions que col·laboren per a aconseguir un objectiu comercial. Quan es tracti d'informació sensible, se suposa que les parts hauran acordat quina informació és sensible i com aquesta informació serà identificada i gestionada. Qualsevol destinatari d'un recurs confiarà en el proveïdor de la informació per a seguir els procediments acordats per tal d'identificar la confidencialitat de la informació.

El LibreOffice ofereix mitjans estandarditzats per a expressar la confidencialitat de la informació, els quals es poden utilitzar entre diverses parts si s'implementen sistemes interoperables entre si. El LibreOffice proporciona un conjunt de «camps» normalitzats que contenen les dades de confidencialitat. Això no pretén definir quins haurien de ser els continguts d'aquests «camps». Aquesta aproximació representa una millora respecte a l'única alternativa existent fins ara, que consisteix en que el proveïdor utilitza mitjans arbitraris per a expressar la confidencialitat, i això podria no ser pràctic per al destinatari.

While this standard has been developed with the intent that it would be applicable in any domain of activity, LibreOffice retained the aerospace and defense industry nomenclature and categories, where sensitivity marking results from national security, export control and intellectual property policies.

LibreOffice implemented the open standards produced by TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) independent of a specific vendor. Two of them are interesting:

Categories del BAF

Les categories del BAF incloses per defecte amb el LibreOffice s'indiquen tot seguit.

tip

Only the "Intellectual Properties" category will modify the layout of the document with a watermark, fields in the header and footer and an information bar on top of the document area. Each item inserted in the document is controlled by the classification configuration file.


Propietat intel·lectual

Intellectual property is a generic term for the nature of the contents of the document. Select this category for general purpose document classification.

National Security

Selects the category of this document for the national security policy type. The selected category is saved together with the document as BAILS metadata in the file properties and no modifications is carried in the document layout or the user interface.

Export Control

Selects the category of this document for the export control policy type. The selected category is saved together with the document as BAILS metadata in the file properties and no modifications is carried in the document layout or the user interface.

warning

Refer to your corporate data security policy and information security officers for support in document classification.


Nivells de classificació per defecte

LibreOffice provides default levels of document classification (BAILS) shown below, sorted by increasing level of business sensitivity:

Customizing classification levels.

LibreOffice allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file example.xml located in - LibreOffice - Paths - Classification into a local folder and edit the contents.

tip

Use the file with your LibreOffice locale in the name as example.


Save the file and make the adequate changes to the classification path above to access the file.

tip

Your system administrator can place the file in a network folder and make all users access the classification settings file.


Pasting contents in documents with different levels of classification.

To prevent a breach in the security policy, contents with high classification level pasted to documents with lower classification level are not allowed. LibreOffice will display a warning message wherever it detects that the contents of the clipboard have higher security classification than the target document.

Ens cal la vostra ajuda!