Definició de vores de paràgrafs

Establiment d'un estil de vora predefinit

 1. Col·loqueu el cursor al paràgraf per al qual voleu definir una vora.

 2. Trieu Format ▸ Paràgraf ▸ Vores.

 3. Seleccioneu un dels estils de vora per defecte a l'àrea Per defecte.

 4. Seleccioneu un estil, ampalda i color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.

 5. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i el contingut del paràgraf a l'àrea Separació. Només podeu canviar les distàncies a les vores que tenen la línia de vora definida.

 6. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis.

Establiment d'un estil de vora personalitzat

 1. Trieu Format ▸ Paràgraf ▸ Vores.

 2. A l'àrea Definit per l'usuari, seleccioneu les vores que voleu que apareguin en una disposició comú. Feu clic en una vora de la previsualització per a canviar la selecció d'una vora.

 3. Seleccioneu un estil, amplada i color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.

 4. Repetiu els dos últims passos per a cada extrem de vora.

 5. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i el contingut del paràgraf a l'àrea Separació. Només podeu canviar les distàncies a les vores que tenen la línia de vora definida.

 6. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis.

Ens cal la vostra ajuda!