Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

  1. Choose Format - Page Style.

  2. On the Area tab page, select a background color or a background graphic.

note

Als fulls de càlcul aquest fons només apareix a la impressió darrere de les cel·les que no estan formatades enlloc més.


Ens cal la vostra ajuda!