Desactivació del reconeixement automàtic d'URL

Quan introduïu text, el LibreOffice reconeix automàticament una paraula que pot ser un URL i reemplaça la paraula amb un enllaç. El LibreOffice formata l'enllaç amb atributs de tipus de lletra directes (color i subratllat), les propietats dels quals s'obtenen de determinats Estils de caràcter.

Els textos següents es converteixen en enllaços:

Text

Enllaç corregit automàticament

Adreces de correu electrònic

x@x, mailto:x

Adreces web

http://x, https://x, www.x.x

Adreces de fitxers

file://x, ftp://x, smb://x


where x is one or more characters.

Si no voleu que el LibreOffice reconegui automàticament els URL mentre escriviu, hi ha diverses maneres de desactivar aquesta funció.

Desfés el reconeixement d'URL

  1. Si quan escriviu us adoneu que un text s'ha convertit automàticament en un enllaç, premeu +Z per a desfer aquesta formatació.

  2. Si no heu notat aquesta conversió fins després, seleccioneu l'enllaç, obriu el menú contextual i trieu Suprimeix l'enllaç.

Desactiva el reconeixement d'URL

  1. Carregueu un document del tipus per al qual voleu modificar el reconeixement d'URL.

    Si voleu modificar el reconeixement d'URL per a documents de text, obriu un document de text.

  2. Trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica.

  3. Al diàleg Correcció automàtica, seleccioneu la pestanya Opcions.

  4. Si desactiveu Reconeix els URL, les paraules ja no es reemplaçaran automàticament amb enllaços.

    Al LibreOffice Writer hi ha dues caselles de selecció davant de Reconeix els URL. La casella de la primera columna és per a edicions posteriors i la casella de la segona columna és per a la Correcció automàtica mentre s'escriu.

Ens cal la vostra ajuda!