Auxiliar de consultes - Condicions d'agrupament

Indica les condicions per a agrupar la consulta. Per a habilitar aquesta pàgina de l'auxiliar, la font de dades ha d'admetre l'expressió SQL «Group by clauses» («Agrupa per clàusules»).

Coincidint amb tots els següents

Seleccioneu aquesta opció per agrupar la consulta per totes les condicions mitjançant una funció lògica AND.

Coincidint amb qualsevol dels següents

Seleccioneu aquesta opció per agrupar la consulta per qualsevol de les condicions mitjançant una funció lògica OR.

Nom del camp

Seleccioneu el nom del camp per a la funció d'agrupament.

Condició

Seleccioneu la condició per a l'agrupament.

Valor

Introduïu el valor per a la condició d'agrupament.

Auxiliar de consultes - Àlies

Ens cal la vostra ajuda!