Auxiliar de consultes

L'Auxiliar de consultes us ajuda a dissenyar una consulta de base de dades. Podeu cridar la consulta desada més endavant, ja sigui des de la interfície gràfica d'usuari o mitjançant l'ordre de llenguatge SQL creada automàticament.

Auxiliar de consultes - Selecció de camps

Indica la taula per a crear la consulta, així com els camps que voleu incloure a la consulta.

Auxiliar de consultes - Ordre de classificació

Indica l'ordre de classificació per als registres de dades de la consulta.

Auxiliar de consultes - Condicions de la cerca

Indica les condicions de la cerca per a filtrar la consulta.

Auxiliar de consultes - Detall o resum

Indica si es mostraran tots els registres de la consulta, o bé només els resultats de funcions d'agregat.

Aquesta pàgina només es mostra si la consulta conté camps numèrics que admetin la utilització de funcions d'agregat.

Auxiliar de consultes - Agrupament

Indica si es vol agrupar la consulta. Per a habilitar aquesta pàgina de l'auxiliar, la font de dades ha d'admetre l'expressió SQL «Group by clauses» («Agrupa per clàusules»).

Auxiliar de consultes - Condicions d'agrupament

Indica les condicions per a agrupar la consulta. Per a habilitar aquesta pàgina de l'auxiliar, la font de dades ha d'admetre l'expressió SQL «Group by clauses» («Agrupa per clàusules»).

Auxiliar de consultes - Àlies

Assigna àlies als noms dels camps. Els àlies són opcionals i poden proporcionar noms més senzills per a l'usuari, els quals es mostraran en lloc dels noms dels camps. Per exemple, podeu utilitzar àlies per a camps que pertanyin a taules diferents i tinguin el mateix nom.

Auxiliar de consultes - Visió general

Introduïu un nom per a la consulta i indiqueu si la voleu mostrar o modificar una vegada finalitzat l'auxiliar.

Enrere

Mostra les seleccions del diàleg fetes en el punt anterior. Els paràmetres actuals es mantenen igual. Aquest botó només es pot activar a partir de la pàgina dos.

Següent

Feu clic al botó Següent; l'auxiliar utilitzarà els paràmetres del diàleg actual i passarà al pas següent. Si esteu a l'últim pas, el botó esdevé Crea.

Finalitza

Aplica tots els canvis i tanca l'auxiliar.

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense desar els canvis fets.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

Auxiliar de consultes - Selecció de camps

Ens cal la vostra ajuda!