Es necessita el nom d'usuari i la contrasenya

Nom d'usuari

Introduïu el nom d'usuari per connectar a la font de dades.

Contrasenya

Introduïu la contrasenya per connectar-vos a la font de dades.

Recorda la contrasenya fins al final de la sessió

Seleccioneu aquesta opció si voleu utilitzar el mateix nom d'usuari i contrasenya sense que es mostri cap diàleg quan us torneu a connectar a la mateixa font de dades durant la sessió actual del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!