Eines

El menú Eines d'una finestra de base de dades.

Relacions

Obre la vista Disseny de la relació i comprova si la connexió de la base de dades admet relacions.

Administració d'usuaris

Obre el diàleg Administració d'usuaris si la base de dades admet aquesta funcionalitat.

Filtres de la taula

Opens the Table Filter dialog where you can specify which tables of the database to show or to hide.

Seleccioneu les taules que vulgueu filtrar a la llista Filtre.

Si seleccioneu la taula superior d'una jerarquia, se seleccionarà la resta de taules d'aquesta jerarquia.

Si seleccioneu una taula que es trobi en un nivell inferior de la jerarquia, no se seleccionaran les taules que es trobin en nivells superiors.

SQL

Obre el diàleg SQL, on podeu introduir expressions SQL.

Ens cal la vostra ajuda!