Estableix una connexió a fitxers de text

Indica els paràmetres per a la importació d'una base de dades en format de text.

En una base de dades amb format de text, les dades s'emmagatzemen en un fitxer ASCII sense format, on cada registre comprèn una fila. Els camps de dades estan dividits per separadors, mentre que els textos dels camps de dades estan dividits per cometes.

Camí als fitxers de text

Introduïu el camí per al fitxer o els fitxers de text. Si només voleu incloure un fitxer de text, aquest podrà tenir qualsevol extensió. En canvi, si introduïu un nom de carpeta, els fitxers de text que contingui aquesta carpeta hauran de tenir l'extensió *.csv per tal que siguin reconeguts com a fitxers de la base de dades de text.

Navega

Feu-hi clic per obrir un diàleg de selecció de fitxers.

Fitxers de text (*.txt)

Feu-hi clic per accedir als fitxers txt.

Fitxers de valors separats per comes (*.csv)

Feu-hi clic per accedir als fitxers csv.

Personalitzat

Feu-hi clic per accedir als fitxers personalitzats. Introduïu-ne l'extensió en el quadre de text.

Separador de camps

Introduïu o seleccioneu el caràcter que separa els camps de dades en el fitxer de text.

Separador de text

Introduïu o seleccioneu el caràcter que identifica un camp de text en el fitxer de text. No podeu triar el caràcter utilitzat com a separador de camps.

Separador decimal

Introduïu o seleccioneu el caràcter utilitzat com a separador decimal en el fitxer de text, per exemple una coma (0,5), o bé un punt (0.5).

Separador de milers

Introduïu o seleccioneu el caràcter utilitzat com a separador de milers en el fitxer de text, per exemple un punt (1.000), o bé una coma (1,000).

Auxiliar de bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!