Connexió a una base de dades ODBC

Indica els paràmetres per a les bases de dades ODBC.

Per a editar o afegir registres a una taula de base de dades del LibreOffice, la taula ha de tenir un camp d'índex únic.

Si treballeu amb les plataformes Solaris o Linux, proveu d'utilitzar un controlador JDBC en lloc d'un controlador ODBC. Vegeu http://www.unixodbc.org per a més informació sobre la implementació d'ODBC a Solaris o Linux.

Per connectar a una base de dades del Microsoft Access al Windows, utilitzeu les interfícies de bases de dades ADO o Access, en lloc d'ODBC.

Icona de nota

Els controladors per a ODBC els proporciona el fabricant de la base de dades. El LibreOffice només admet l'estàndard ODBC 3.


Nom de la base de dades ODBC

Introduïu el camí per al fitxer de la base de dades.

Navega

Feu-hi clic per obrir un diàleg de selecció de fonts de dades ODBC:

Trieu una font de dades

Seleccioneu una font de dades a la qual us vulgueu connectar mitjançant ODBC. A continuació, feu clic a D'acord.

Autenticació

Auxiliar de bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!