Connexió al MariaDB i el MySQL

Indica les opcions per a les bases de dades MariaDB i MySQL.

Connexió directa per a les bases de dades MariaDB i MySQL

Nom de la base de dades

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

Connecta utilitzant ODBC (Open Database Connectivity)

Connecta a una font de dades ODBC existent que hagi estat definida en un nivell de sistema.

Connecta utilitzant JDBC (Java Database Connectivity)

Connecta a una font de dades JDBC existent que hagi estat definida en un nivell de sistema.

Segons si heu triat ODBC o JDBC, la pàgina següent de l'auxiliar serà:

Connexió a una base de dades ODBC

Connexió a una base de dades JDBC

Autenticació

Auxiliar de bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!