Connexió a un directori LDAP

Indica els paràmetres per a la importació d'una base de dades mitjançant LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Aquesta pàgina només estarà disponible si heu registrat un servidor LDAP com a base de dades d'adreces.

URL del servidor

Introduïu el nom del servidor LDAP amb el format "ldap.servidor.com".

DN base

Introduïu el punt inicial per a cercar a la base de dades LDAP, per exemple, «dc=com».

Número de port

Introduïu el port del servidor LDAP, normalment el 389.

Utilitza una connexió segura (SSL)

Crea una connexió segura al servidor LDAP a través de la capa de sòcol segur (SSL, Secure Sockets Layer). Per defecte, les connexions SSL utilitzen el port 636. Les connexions regulars utilitzen el port 389.

Ens cal la vostra ajuda!