Connexió a una base de dades JDBC

Indica les opcions per accedir a una base de dades JDBC.

Exemples de JDBC

Podeu utilitzar una classe de controlador JDBC per connectar a una base de dades JDBC des del LibreOffice. El fabricant de la base de dades ofereix la classe de controlador. Dos exemples de bases de dades JDBC són Oracle i MySQL.

Icona de nota

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Base de dades Oracle

Podeu utilitzar un controlador JDBC per accedir a una base de dades Oracle des de Solaris o Linux. Per accedir a la base de dades des del Windows, necessitareu un controlador ODBC.

Introduïu la ubicació del servidor de la base de dades Oracle en el quadre URL de la font de dades. La sintaxi de l'URL dependrà del tipus de base de dades. Per a més informació consulteu la documentació inclosa amb el controlador JDBC.

Per a una base de dades Oracle, la sintaxi de l'URL és:

oracle:thin:@nomamfitrió:port:nom_basededades

Base de dades MySQL

Trobareu el controlador per a la base de dades MySQL al lloc web de MySQL.

La sintaxi per a una base de dades MySQL és:

mysql://nomamfitrió:port/nom_basededades

URL de la font de dades

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

Classe de controlador JDBC

Introduïu el nom del controlador JDBC.

Icona d'avís

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Classe de prova

Prova la connexió amb els paràmetres actuals.

Autenticació

Auxiliar de bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!