Connexió ADO

Indica les opcions per afegir una base de dades ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

Icona de nota

La interfície ADO és un contenidor del Microsoft Windows per a la connexió de bases de dades.


Icona de consell

El LibreOffice requereix els Microsoft Data Access Components (MDAC) per a utilitzar l'interfície ADO. El Windows 2000 i l'XP ja inclouen aquests components per defecte.


URL de la font de dades

Introduïu l'URL de la font de dades.

URL d'exemple

Per connectar amb un fitxer Access 2000, utilitzeu el format següent:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Per connectar amb un nom a un catàleg d'un servidor Microsoft SQL que tingui un ?, introduïu:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Per accedir a un controlador ODBC com a proveïdor:

DSN=SQLSERVER

Navega

Feu-hi clic per obrir un diàleg de selecció de bases de dades.

Icona de nota

Els noms d'usuari poden tenir un màxim de 18 caràcters.


Icona de nota

Les contrasenyes han de contenir de 3 a 18 caràcters.


Auxiliar de bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!