Selecciona una base de dades

Crea una base de dades nova, obre un fitxer de base de dades o connecta a una base de dades existent.

Crear una base de dades nova

Seleccioneu aquesta opció per a crear una base de dades nova. Aquesta opció utilitza el motor de bases de dades HSQL amb la configuració per defecte. La pàgina final de l'auxiliar apareixerà a continuació.

Pàgina web externa sobre HSQL.

Obrir una base de dades existent

Seleccioneu aquesta opció per obrir un fitxer de base de dades des d'una llista de fitxers utilitzats recentment o des d'un diàleg de selecció de fitxers.

Utilitzades recentment

Seleccioneu el fitxer de base de dades que vulgueu obrir a la llista de fitxers utilitzats recentment. Feu clic a Finalitza per obrir el fitxer immediatament i sortir de l'auxiliar.

Obre

Obre un diàleg de selecció de fitxers que us permet seleccionar un fitxer de base de dades. Feu clic a Obre o a D'acord en aquest diàleg per obrir el fitxer immediatament i sortir de l'auxiliar.

Connectar amb una base de dades existent

Seleccioneu aquesta opció per a crear un document de base de dades per a una connexió de base de dades existent.

Tipus de base de dades

Seleccioneu el tipus de base de dades per a la connexió de base de dades existent.

note

Les bases de dades de tipus Outlook, Evolution, llibreta d'adreces de KDE i Seamonkey no necessiten informació addicional. En el cas de bases de dades d'altres tipus, l'auxiliar mostra pàgines addicionals que permeten indicar la informació necessària.


La següent pàgina de l'auxiliar és una d'aquestes:

Desa i continua

Indica si voleu registrar la base de dades, obrir la base de dades per a editar-la o inserir una taula nova.

Estableix una connexió a fitxers de text

Estableix una connexió a una base de dades del Microsoft Access o el Microsoft Access 2007

Estableix una connexió a un directori LDAP

Estableix una connexió a una base de dades ADO

Estableix una connexió a una base de dades JDBC

Estableix una connexió a una base de dades Oracle

Connexió al MariaDB i el MySQL

Paràmetres ODBC

Estableix una connexió de full de càlcul

Ens cal la vostra ajuda!