Paràmetres addicionals

Indica opcions addicionals per a una font de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de la base de dades, trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats i feu clic a la pestanya Paràmetres addicionals.


Els controls següents estaran disponibles segons el tipus de base de dades:

Nom de l'amfitrió

Introduïu el nom d'amfitrió del servidor que conté la base de dades, per exemple ldap.server.com.

Número de port

Introduïu el número de port del servidor que allotja la base de dades.

Classe de controlador JDBC de MySQL

Introduïu el nom del controlador JDBC per a la base de dades MySQL.

Joc de caràcters

Seleccioneu el joc de caràcters que vulgueu utilitzar per a visualitzar la base de dades al LibreOffice. Aquesta configuració no afectarà la base de dades. Seleccioneu «Sistema» si voleu utilitzar el joc de caràcters per defecte del vostre sistema operatiu.

Icona de nota

Les bases de dades dBASE i de text només poden utilitzar jocs de caràcters de longitud fixa, en què tots els caràcters estiguin codificats amb el mateix nombre de bytes.


Classe de controlador JDBC d'Oracle

Introduïu el nom del controlador JDBC per a la base de dades Oracle.

Paràmetres del controlador

Indiqueu opcions addicionals per al controlador.

Utilitza el catàleg per a bases de dades basades en fitxers

Utilitza la font de dades actual del catàleg. Aquesta opció és útil si la font de dades ODBC és un servidor de bases de dades. No activeu aquesta opció si la font de dades ODBC és un controlador dBASE.

DN base

Introduïu el punt d'inici per cercar la base de dades LDAP, per exemple, dc=com.

Nombre màxim de registres

Introduïu el nombre màxim de registres que vulgueu carregar en accedir al servidor LDAP.

Mostra també els registres suprimits

Mostra tots els registres d'un fitxer, inclosos els que s'han marcat com a suprimits. Si activeu aquesta casella de selecció no podreu suprimir registres.

Icona de nota

En el format dBASE els registres suprimits continuen apareixent en el fitxer.


Icona de consell

Per a visualitzar els canvis realitzats a la base de dades, tanqueu la connexió a la base de dades i torneu-hi a connectar.


Índexs

Obre el diàleg Índexs, on podeu organitzar els índexs de taula de la base de dades dBASE actual.

El text conté capçaleres

Activeu aquesta casella de selecció si la primera línia del fitxer de text conté noms de camp.

Separador de camps

Introduïu o seleccioneu el caràcter que separa els camps de dades en el fitxer de text.

Separador de text

Introduïu o seleccioneu el caràcter que identifica un camp de text en el fitxer de text. No podeu triar el caràcter utilitzat com a separador de camps.

Separador decimal

Introduïu o seleccioneu el caràcter utilitzat com a separador decimal en el fitxer de text, per exemple una coma (0,5), o bé un punt (0.5).

Separador de milers

Introduïu o seleccioneu el caràcter utilitzat com a separador de milers en el fitxer de text, per exemple un punt (1.000), o bé una coma (1,000).

Extensió del fitxer

Seleccioneu el format per al fitxer de text. L'extensió que seleccioneu afectarà alguns dels paràmetres per defecte d'aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!