Propietats d'una base de dades

Indica les propietats d'una base de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de la base de dades, trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.


Propietats avançades

Indica algunes opcions per a les bases de dades.

Paràmetres addicionals

Indica opcions addicionals per a una font de dades.

Ens cal la vostra ajuda!