General

Si heu creat una taula d'una base de dades com a administrador, podreu utilitzar aquesta pestanya per a establir els accessos d'usuari i per a editar les dades o l'estructura de la taula.

Si no sou l'administrador, podeu utilitzar la pestanya General per a visualitzar els vostres drets d'accés a la taula seleccionada.

Nom de la taula

Mostra el nom de la taula de la base de dades seleccionada.

Tipus

Mostra el tipus de base de dades.

Ubicació

Mostra el camí complet de la taula de la base de dades.

Llegeix les dades

Permet llegir les dades a l'usuari.

Insereix les dades

Permet inserir dades noves a l'usuari.

Canvia les dades

Permet canviar les dades a l'usuari.

Suprimeix les dades

Permet suprimir les dades a l'usuari.

Canvia l'estructura de la taula

Permet canviar l'estructura de la taula a l'usuari.

Definició

Permet suprimir l'estructura de la taula a l'usuari.

Modifica les referències

Permet a l'usuari modificar les referències definides. Per exemple, es poden introduir relacions noves per a la taula o suprimir-ne d'existents.

Ens cal la vostra ajuda!