Menús contextuals d'una taula

El menú contextual del contenidor de taules us ofereix diverses funcions que s'apliquen a totes les taules de la base de dades. Per a editar una taula específica de la base de dades, seleccioneu-la i obriu-ne el menú contextual.

Per a accedir a aquesta ordre...

In a database file window, click the Tables icon.


Icona de nota

Segons el context, és possible que els menús contextuals no mostrin totes les funcions disponibles per a la base de dades actual. Per exemple, l'ordre Relacions, que permet definir relacions entre diverses taules, només està disponible per a les bases de dades relacionals.


Segons el sistema de bases de dades que utilitzeu, trobareu les entrades següents als menús contextuals:

Obre

Utilitzeu l'ordre Obre per obrir l'objecte seleccionat en una tasca nova.

Si una taula és oberta, disposareu de diverses funcions per a editar-ne les dades.

Relacions

Aquesta ordre obre la finestra Disseny de la relació, que us permet definir relacions entre diverses taules de la base de dades.

Crea un enllaç

Es pot activar aquesta ordre si hi ha un objecte seleccionat. Es crearà un enllaç directament anomenat "Enllaç a xxx" (on xxx representa el nom de l'objecte) en el mateix directori que el de l'objecte seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!