Propietats de la unió

Per obrir el diàleg Propietats de la unió, feu doble clic a una connexió entre dos camps enllaçats al disseny de la consulta, o bé trieu Insereix - Relació nova. Aquestes propietats s'utilitzaran per a totes les consultes que creeu en el futur.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el disseny de consulta i trieu Insereix - Relació nova, o feu doble clic en una línia de connexió entre dues taules.


Taules implicades

Indica les dues taules que voleu unir.

Camps implicats

Indica els dos camps de dades que quedaran units per una relació.

Opcions

Tipus

Specifies the join type of the selected join. Some databases support only a subset of the various possible types.

Unió interna

In an inner join, the results table contains only those records for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link is created by a corresponding WHERE clause.

Unió esquerra

In a left join, the results table contains all records of the queried fields from the left table and only those records of the queried fields from the right table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the LEFT OUTER JOIN command.

Unió dreta

In a right join, the results table contains all records of the queried fields from the right table and only those records of the queried fields from the left table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the RIGHT OUTER JOIN command.

Unió completa

In a full join, the results table contains all records of the queried fields from the left and right tables. In the SQL of LibreOffice this type of link corresponds to the FULL OUTER JOIN command.

Natural

En una relació natural, la paraula clau NATURAL s'insereix a l'expressió SQL que defineix la relació. La relació uneix totes les columnes que tenen el mateix nom de columna en ambdues taules. La taula unida resultant conté només una columna per cada parella de columnes que tenen el mateix nom.

Ens cal la vostra ajuda!