Títol de la font de dades

Indica una ubicació per al fitxer de la llibreta d'adreces i el nom amb què apareixerà aquesta font de dades a l'explorador de fonts de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Address Data Source Wizards - Data source title


Ubicació

Indica la ubicació del fitxer de base de dades.

Navega

Indica la ubicació mitjançant un diàleg de fitxer.

Fes disponible aquesta llibreta d'adreces per a tots els mòduls del LibreOffice

Registra el fitxer de base de dades creat recentment en el LibreOffice. La base de dades es mostrarà al llistat en el quadre de fonts de dades (+Maj+F4). Si aquesta casella no està marcada, la base de dades només serà disponible si n'obriu el fitxer corresponent.

Nom de la llibreta d'adreces

Indica el nom de la font de dades.

Ens cal la vostra ajuda!