Selecciona la taula

Indica la taula de la llibreta d'adreces del Seamonkey / Netscape d'origen que s'utilitzarà al LibreOffice com a llibreta d'adreces.

Per a accedir a aquesta ordre...

Address Data Source Wizards - Table selection


Es registraran al LibreOffice dins d'aquesta font de dades totes les taules del primer perfil d'usuari. Cal que indiqueu quina taula s'utilitzarà a les plantilles del LibreOffice.

Quadre de llista

Indica quina taula servirà de llibreta d'adreces per a les plantilles del LibreOffice.

Icona de consell

Podeu modificar les plantilles i els documents més endavant des del menú Edita ▸ Intercanvia les bases de dades.


Ens cal la vostra ajuda!