Paràmetres addicionals

Permet introduir paràmetres addicionals per a les dades d'adreça LDAP i d'altres fonts de dades externes.

Per a accedir a aquesta ordre...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Paràmetres

Obre un diàleg en el qual podeu introduir paràmetres addicionals.

Si heu seleccionat LDAP a la primera pàgina, veureu la pàgina LDAP.

Ens cal la vostra ajuda!