Paràmetres addicionals

Permet introduir paràmetres addicionals per a altres fonts de dades externes.

Per a accedir a aquesta ordre...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Paràmetres

Obre un diàleg en el qual podeu introduir paràmetres addicionals.

Ens cal la vostra ajuda!