Convertidor de documents - Pàgina 1

Especifica el tipus de documents Microsoft Office a convertir.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Convertidor de documents.


Documents del Microsoft Office

Converteix documents del Microsoft Office al format OpenDocument.

Documents del Word

Converteix documents en format Microsoft Word (*.doc) a documents en format OpenDocument (*.odt).

Documents de l'Excel

Converteix documents en format Microsoft Excel (*.xls) a documents en format OpenDocument (*.ods).

Documents del PowerPoint

Converteix documents en format Microsoft PowerPoint (*.ppt) a documents en format OpenDocument (*.odp).

Crea un fitxer de registre

Crea un fitxer de registre en el directori de treball que mostra quins documents s'han convertit.

Avança a la pàgina següent del Convertidor de documents.

Ens cal la vostra ajuda!