Exportació HTML - Pàgina 2

Determina el tipus de publicació.

Podeu indicar si voleu incloure marcs, crear un títol o mostrar les notes de la presentació.

Per a accedir a aquesta ordre...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Tipus de publicació

Defineix la configuració bàsica per a l'exportació en curs.

Format HTML estàndard

Crea pàgines en HTML estàndard a partir de les pàgines d'exportació.

HTML estàndard amb marcs

Crea pàgines HTML estàndard amb marcs. La pàgina exportada se situarà en el marc principal, mentre que el marc de l'esquerra mostrarà una taula de continguts en forma d'enllaços.

Crea una pàgina de títol

Crea una pàgina de títol per al document.

Indica que les notes també es mostraran.

Automàtic

Crea una presentació HTML per defecte com a exportació quiosc, en la qual les diapositives avancen automàticament després d'un temps especificat.

Com s'indica al document

La transició entre diapositives depèn del cronometratge que definiu a la presentació per a cada diapositiva. Si definiu una transició entre pàgines manual, la presentació HTML introdueix una pàgina nova en prémer qualsevol tecla.

Automàtic

La transició entre pàgines té lloc automàticament en esgotar-se el temps especificat, i no depèn del contingut de la presentació.

Durada de la diapositiva

Defineix el temps per a cada diapositiva.

Sense fi

Torna a iniciar automàticament la presentació HTML després de mostrar la darrera diapositiva.

WebCast

En una exportació a WebCast, es generaran scripts automàtics compatibles amb Perl o ASP. Això permet que el locutor (per exemple, un locutor en una conferència telefònica que utilitza una presentació a través d'Internet) canviï les diapositives en els navegadors web de l'audiència. Podeu trobar més informació sobre el WebCast més endavant en aquesta secció.

Active Server Pages (ASP)

En seleccionar l'opció ASP, l'exportació a WebCast crea pàgines ASP. Tingueu en compte que la presentació HTML només es pot oferir des d'un servidor web compatible amb ASP.

Perl

Utilitzat per l'exportació a WebCast per a crear pàgines HTML i scripts en Perl.

URL per a oients

Indica l'URL (absolut o relatiu) que s'ha d'introduir per a visualitzar la presentació.

URL per a la presentació

Indica l'URL (absolut o relatiu) del servidor web on s'ha desat la presentació HTML creada.

URL per a scripts en Perl

Indica l'URL (absolut o relatiu) per als scripts en Perl generats.

Més informació quant a l'exportació WebCast

Hi ha dues opcions possibles per exportar presentacions del LibreOffice Impress amb tecnologia WebCast: Active Server Pages (ASP) i Perl.

Icona d'avís

En qualsevol cas, el WebCast necessita un servidor HTTP que ofereixi Perl o ASP com a intèrprets de scripts. Per tant, l'opció d'exportació depèn del servidor HTTP que s'utilitzi.


WebCast en ASP

Exportació

No utilitzeu el mateix directori per a dues exportacions HTML diferents.

Utilitzar el WebCast en ASP

Podeu utilitzar el WebCast tan bon punt els fitxers exportats siguin accessibles des d'un servidor HTTP.

Exemple:

Suposem que heu instal·lat el Microsoft Internet Information Server a l'ordinador. Heu introduït el directori "c:\Inet\wwwroot\presentacio" com a directori de sortida HTML durant la configuració de l'IIS. Suposem també que l'URL del vostre ordinador és el següent: "http://elmeuservidor.com".

L'audiència pot veure la diapositiva que seleccioni el presentador mitjançant l'URL http://elmeuservidor.com/presentació/webcast.asp. No poden anar a d'altres diapositives dins aquest URL, tret que coneguin els noms dels fitxers. Assegureu-vos que el servidor HTTP no mostra el llistat del directori.

WebCast sobre Perl

Exportació

Utilització del WebCast en Perl

Els fitxers creats durant l'exportació s'han d'ubicar en el servidor HTTP compatible amb Perl. Això no es pot fer automàticament atesa la varietat de diferents servidors HTTP amb Perl que hi ha. Tot seguit es descriuen els passos que s'han de seguir. Consulteu el manual del vostre servidor o demaneu a l'administrador de la xarxa com podeu aplicar aquests passos al servidor.

Ara heu de poder utilitzar WebCast.

Exemple:

En aquest exemple, teniu un ordinador amb el Linux amb un servidor HTTP. L'URL del servidor HTTP és http://elmeuservidor.com i el directori de sortida dels documents HTML és //usuari/local/http/. Els scripts en Perl són al directori //usuari/local/http/cgi-bin/. Introduïu secret.htm com a nom de fitxer d'exportació i presentacio.htm com a URL per a oients. Al quadre de text URL per a la presentació, introduïu http://elmeuservidor.com/presentacio/ i a URL per als scripts de Perl introduïu http://elmeuservidor.com/cgi-bin/.

Un cop s'hagin acabat d'instal·lar els fitxers de Perl, el presentador podrà començar la presentació. Els oients poden seguir la presentació des de l'URL http://elmeuservidor.com/presentació/presentacio.htm.

Ens cal la vostra ajuda!