Exportació HTML - Pàgina 1

A la primera pàgina, podeu seleccionar un disseny existent o crear-ne un de nou.

Els paràmetres que seleccioneu per a l'exportació es desaran automàticament com a disseny per a d'altres exportacions. Podeu introduir el nom del disseny després de fer clic a Crea.

Per a accedir a aquesta ordre...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Assigna el disseny

En aquesta àrea, podeu crear un disseny nou i seleccionar o suprimir un disseny existent.

Si suprimiu un disseny, només eliminareu la informació del disseny a l'auxiliar. Amb aquesta acció no se suprimiran fitxers d'exportació.

Disseny nou

Crea un disseny nou a les pàgines següents de l'auxiliar.

Disseny existent

Carrega un disseny de la llista de dissenys per a utilitzar-lo com a punt de partida per als passos de les pàgines següents de l'auxiliar.

Llista de dissenys

Mostra tots els dissenys existents.

Suprimeix el disseny seleccionat

Suprimeix el disseny seleccionat de la llista de dissenys.

Ens cal la vostra ajuda!