Auxiliar de formularis - Especifiqueu l'entrada de dades

Indica el mode de gestió de les dades per al formulari nou.

Per a accedir a aquesta ordre...

Feu clic a Crea un formulari utilitzant l'auxiliar en la finestra d'un fitxer de base de dades.


El formulari només s'ha d'utilitzar per introduir noves dades. Les dades existents no es visualitzaran

Crea un formulari que només s'utilitza per introduir dades noves.

El formulari mostrarà totes les dades

Crea un formulari que es pot utilitzar per mostrar dades existents i per introduir dades noves.

No permetis la modificació de les dades existents

Seleccioneu aquesta opció per prohibir l'edició de les dades.

No permetis la supressió de les dades existents

Seleccioneu aquesta opció per prohibir la supressió de les dades.

No permetis l'addició de noves dades

Seleccioneu-ho per prohibir l'addició de dades noves.

Auxiliar de formularis - Aplica els estils

Ens cal la vostra ajuda!