Auxiliar d'agendes - Noms

Indica els noms que s'imprimiran a l'agenda.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Agenda ▸ Noms.


Reunió convocada per

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom de la persona que convoca la reunió.

Responsable

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom de la persona que dirigeix la reunió.

Controlador

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom de la persona que controlarà el temps.

Moderador

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom del moderador.

Assistents

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom dels assistents.

Observadors

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom dels observadors.

Personal d'ajuda

Indica si s'ha d'imprimir una línia on podeu introduir el nom del personal d'ajuda.

Aneu a Auxiliar d'agendes - Elements de l'agenda

Ens cal la vostra ajuda!