Auxiliar de faxos - Peu de pàgina

Indica les dades del peu de pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Fax ▸ Peu de pàgina.


Peu de pàgina

Indica el text que s'imprimirà en el peu de pàgina.

Usa-ho només a la pàgina dos i següents

Suprimeix el peu de la primera pàgina d'un document de fax que consta de diverses pàgines.

Inclou el número de pàgina

Imprimeix el número de pàgina en el peu.

Aneu a l'auxiliar de faxos - Nom i ubicació

Ens cal la vostra ajuda!