Auxiliar de faxos - Remitent i destinatari

Indica la informació del receptor i el remitent per al fax.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Fax ▸ Remitent i destinatari.


Utilitza les dades de l'usuari per a l'adreça de retorn

Insereix marques de posició per a l'adreça a la plantilla de fax. Més tard, ja en el document de fax, feu clic a l'espai reservat per introduir les dades.

Adreça de retorn nova

Seleccioneu per introduir les dades d'adreça en els quadres de text següents. Les dades s'inseriran com a text normal en el document de fax.

(Camps de dades d'adreça)

Introduïu les dades d'adreça del remitent.

Utilitza espais reservats per indicar l'adreça de destinació

Insereix marques de posició per a l'adreça a la plantilla de fax. Més tard, ja en el document de fax, feu clic a l'espai reservat per introduir les dades.

Utilitza la base de dades d'adreces per a la combinació de correu

Insereix camps d'una base de dades per a fer una combinació de correu posterior amb el document de fax.

Aneu a l'auxiliar de faxos - Peu de pàgina

Ens cal la vostra ajuda!