Auxiliar de cartes - Elements impresos

Defineix els elements que s'inclouran en la plantilla de carta.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Carta ▸ Elements impresos.


Logotip

Inclou un logotip a la plantilla de carta.

Adreça de retorn en la finestra del sobre

Inclou una adreça de remitent en format reduït a la plantilla de carta.

Signes de la carta

Inclou una línia amb referències a una carta de negocis a la plantilla de carta.

Línia del tema

Inclou una línia d'assumpte a la plantilla de carta.

Salutació

Inclou una salutació a la plantilla de carta. Seleccioneu la salutació de la llista.

Marques de plec

Inclou marques de plec a la plantilla de carta.

Tancament de comiat

Inclou un tancament de comiat a la plantilla de carta. Seleccioneu el text de la llista.

Peu de pàgina

Inclou un peu de pàgina a la plantilla de carta.

Aneu a Auxiliar de cartes - Destinatari i remitent

Ens cal la vostra ajuda!