S'ha activat la correcció automàtica

S'han substituït els signes de menys

La correcció automàtica ha modificat el text, i els signes de menys s'han substituït per guions.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Ens cal la vostra ajuda!