S'ha activat la correcció automàtica

S'han ignorat els espais dobles

La correcció automàtica ha corregit el text de manera que els espais múltiples que havíeu introduït s'han reduït a un sol espai.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Ens cal la vostra ajuda!