S'ha activat la correcció automàtica

S'han substituït les cometes dobles (")

La funció de correcció automàtica ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per cometes tipogràfiques.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Ens cal la vostra ajuda!