S'ha activat la correcció automàtica

S'han corregit DUes MAjúscules INicials

La funció de correcció automàtica ha corregit les errades tipogràfiques de l'estil «PAraula» i les ha substituït per «Paraula».

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Ens cal la vostra ajuda!