Imatge del diàleg Pàgina d'efectes de lletra

Imatge del diàleg Pàgina d'enllaços del document

Imatge de diàleg d'hiperenllaç d'Internet

Imatge de diàleg d'hiperenllaç de correu

Imatge de diàleg d'hiperenllaç de Document nou

La finestra de selecció de color

Diàleg de color de pàgina

Pestanya de format de pàgina

Pestanya d'inclinació i radi de cantonada

Ens cal la vostra ajuda!