Gestió de les adreces d'interès

Icona

Utilitzeu la icona Afegeix a les adreces d'interès per establir una adreça d'interès per a la pàgina que s'estigui mostrant a l'Ajuda.

Podeu trobar les adreces d'interès a la pestanya Adreces d'interès.

Les ordres següents es troben al menú contextual d'una adreça d'interès:

Ens cal la vostra ajuda!