Índex - Cerca de paraules clau a l'Ajuda

Per cercar un tema concret, teclegeu una paraula al quadre de text Terme de cerca. La finestra conté una llista dels termes de l'índex ordenada alfabèticament.

Si el cursor és a la llista de l'índex quan teclegeu el terme de cerca, la visualització saltarà a la coincidència següent. Quan teclegeu una paraula al quadre de text Terme de cerca, el focus saltarà a la millor coincidència de la llista de l'índex.

Icona de consell

L'índex i les cerques a tot el text sempre s'apliquen a l'aplicació del LibreOffice seleccionada actualment. Seleccioneu l'aplicació adequada de la llista a la barra d'eines del visualitzador d'ajuda.


Ens cal la vostra ajuda!