Diàleg de propietats de la consulta

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

Per a accedir a aquesta ordre...

A la vista de disseny de consulta, trieu Edita ▸ Propietats de la consulta.


Valors diferents

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Límit

Permet afegir un límit per a definir el nombre màxim de registres que s'han de retornar.

Ens cal la vostra ajuda!