Clona la formatació

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en aquesta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o bé feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formatació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Clone Formatting.

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu Inici ▸ Clona.

Des de la barra lateral:

Des de les barres d'eines:

Icon Paintbrush

Clona la formatació


Ens cal la vostra ajuda!