Transparència

Indica la transparència de l'objecte gràfic. Es poden introduir valors des de 0% (totalment opac) a +100% (totalment transparent).

Icona

Transparència

Ens cal la vostra ajuda!