Mode d'inserció

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Click in the field to toggle the modes (except in the LibreOffice Basic IDE, where only the Insert mode is active). If the cursor is positioned in a text document, you may also use the Insert key (if available on your keyboard) to toggle the modes.

Mode

Resultat

INSRT

En el mode d'inserció, s'insereix text nou a la posició del cursor i el text següent es desplaça cap a la dreta. El cursor es mostra com una línia vertical.

OVER

En el mode de sobreescriptura, qualsevol text que existeixi es reemplaçarà per text nou. El cursor es mostra com una línia vertical gruixuda.


Ens cal la vostra ajuda!