Valors diferents

Estén l'expressió de selecció creada de la consulta SQL a la columna actual mitjançant el paràmetre DISTINCT. La conseqüència és que els valors idèntics que apareixen diverses vegades només s'enumeren una vegada.

Distinct Values Icon

Valors diferents

Ens cal la vostra ajuda!