Operadors de comparaci贸

Els operadors de comparaci贸 seg眉ents es poden definir a Condici贸 del di脿leg Filtre per defecte.

Operador de comparaci贸

Efecte

Igual (=)

Mostra els valors iguals que la condici贸.

Menor que (<)

Mostra valors menors que la condici贸.

Major que (>)

Mostra valors m茅s grans que la condici贸.

Menor o igual que (< =)

Mostra valors menors o iguals que la condici贸.

Major o igual que (> =)

Mostra valors majors o iguals que la condici贸.

Desigual (< >)

Mostra els valors que no s贸n iguals que la condici贸.

El major

Mostra els valors N (valor num猫ric com a par脿metre) m茅s grans.

El menor

Mostra els valors N (valor num猫ric com a par脿metre) m茅s petits.

El major %

Mostra l'N% (valor num猫ric com a par脿metre) m茅s gran dels valors totals.

El menor %

Mostra l'N% (valor num猫ric com a par脿metre) m茅s petit dels valors totals.


Ens cal la vostra ajuda!