Filtre estàndard

Especifica les condicions lògiques de filtratge a les dades de la taula. Aquest diàleg està disponible per als documents de full de càlcul, bases de dades i formularis de bases de dades. El diàleg per a les bases de dades no conté el botó de Més opcions.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Més filtres ▸ Filtre estàndard.

Visualització de la taula de base de dades: icona Filtre estàndard a la barra d'eines Base de dades.

Visualització de formulari: icona Filtre estàndard a la barra Formulari.

Icon Standard Filter

Filtre estàndard


Criteri del filtre

Podeu definir un filtre si indiqueu el tipus de línia, el nom del camp, una condició lògica i un valor o una combinació d'arguments.

Operador

Per als arguments següents, podeu triar entre els operadors lògics AND i OR.

Nom del camp

Indica els noms dels camps de la taula actual per definir-los a l'argument. Veureu els identificadors de columna si no hi ha text disponible per als noms dels camps.

Condició

Indica els operadors de comparació a través dels quals es poden enllaçar les entrades als camps Nom del camp i Valor.

Valor

Indica un valor per a filtrar el camp.

El quadre de llista Valor conté tots els valors possibles per al Nom del camp indicat. Trieu el valor que s'ha d'utilitzar al filtre. També podeu utilitzar les entrades -buit - o -no buit -.

Si utilitzeu la funció de filtre en taules o formularis de bases de dades, escriviu el valor al quadre de text Valor que s'ha d'utilitzar per a filtrar.

Ens cal la vostra ajuda!