Text

Si seleccioneu l'opció Text al diàleg Insereix les columnes de la base de dades, el contingut de les dades seleccionades al navegador de la font de dades s'inserirà al document com a text. Al diàleg podeu decidir quins camps o columnes de la base de dades es transfereixen, i com es formata el text.

Si se seleccionen diversos registres quan trieu la funció Dades a text, els camps de combinació de correu s'inseriran segons el nombre de registres.

Text

A l'àrea Text, utilitzeu el botó de fletxa per seleccionar les columnes de la taula de la base de dades en les quals voleu inserir continguts de camp.

Columnes de la base de dades

Llista totes les columnes de la taula de la base de dades, que es poden acceptar al quadre de llista de selecció per inserir-les al document. Seleccioneu les columnes de la base de dades que voleu inserir al document.

>

Mou els camps que heu seleccionat al quadre de llista Columnes de la base de dades al camp de selecció. Podeu fer doble clic a l'entrada per a seleccionar-la.

Selecciona

Enumera les columnes de la base de dades que heu seleccionat que voleu inserir al document. Aquí també podeu introduir text. Aquest text també s'inserirà al document. L'ordre de les entrades al camp de selecció correspon a l'ordre de les dades al document.

Format

Indica el format per inserir els camps de la base de dades al document.

De la base de dades

Accepta els formats de la base de dades.

Selecciona

Indica un format de la llista si la informació del format de certs camps de dades no s'accepta. Els formats que aquí es donen només estan disponibles per a certs camps de la base de dades, com ara camps numèrics o booleans. Si seleccioneu un camp de la base de dades en format text, no podreu seleccionar cap format de la llista de selecció, ja que es mantindrà automàticament el format de text.

Si el format que voleu no està llistat, seleccioneu "Altres formats..." i definiu el format que voleu al diàleg Format numèric.

El format numèric assignat mitjançant la llista de selecció sempre es refereix al camp de dades seleccionat al quadre de llista Columnes de la base de dades.

Estil de paràgraf

Per defecte, els paràgrafs inserits es formaten amb els estils de paràgraf actuals. Aquest format correspon a l'entrada "cap" del quadre de llista Estil de paràgraf. Aquí és on podeu seleccionar altres estils de paràgraf perquè s'apliquin al paràgraf que voleu inserir al document. El quadre de llista mostra els estils de paràgraf disponibles al LibreOffice i que es gestionen al Catàleg d'estils.

Ens cal la vostra ajuda!